БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

Поддръжка на SAP

SAP поддръжка - След внедряването на SAP системата от изключителна важност е добрата поддръжка. Изградената SAP система не е статична и с разрастването на бизнеса се налага имплементиране на нови бизнес процеси и промяна на съществуващите. Консултантите на БГ БС имат ключовата роля бързо да отговорят на очакванията на клиентите и да предложат адекватно и компетентно съдействие и решение на възникнал проблем.

БГ БС осигурява системна поддръжка на вече работещата система, сигурност и защита на данните в системата, както и висока надеждност на системата.

Приложната поддръжка представлява изследване и решаване на проблеми, предизвикани от потребителски грешки, проблеми, породени от неточности в методологията на работа, както и осигуряване на пакет от често налагащи се изменения в настройките на системата поради текущи промени в бизнес процесите.

SAP Поддръжка от БГ БС :

  • Гореща линия: достъп 24x7. Телефонният номер на горещата линия е един и същ през целия ден. Той се препраща към мобилен номер на SAP консултант след края на работния ден. 
    Свържете се с нас на телефон: +359 878 999 993
  • E-mail: sap@bgbs.bg
  • Отдалечена връзка между системите на клиента, БГ БС и SAP
  • SAP Solution Manager - Система за управление на инциденти (Incident Management System), централизирано приложение за управление на решения, което работи в SAP среда на клиента и улеснява поддръжката на SAP и не-SAP системи и решения. Той съчетава инструменти, съдържание и директен достъп до SAP, за да се увеличи надеждността на решенията и по-ниски инвестиции. Застъпва последователен подход на бизнес процесите. Осигурява от край до край функционалност за управление на приложения и непрекъснато подобрение. Осигурява пълна поддръжка на жизнения цикъл и сътрудничество със SAP. Съдържа най-добрите практики за внедряване, експлоатация и оптимизация на SAP решенията.

Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com