БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

Управление на проекти


БГБС-Управление-на-проекти

Екипът на БГ БС разполага с висококвалифицирани специалисти, които Ви гарантират  професионализъм и иновативен подход както в анализа и оптимизирането на бизнес процеси, така и в проектирането, изграждането и внедряването на цялостни бизнес решения. БГ БС предоставя експертни услуги според специфичните потребности на клиентите си и на база най-добри практики в тяхната сфера на дейност, което е гаранция, че проектът ще постигне целите си в рамките на договорените параметри за обхват, срок и бюджет.

Управлението на проекти, което се предлага от БГ БС е не само набор от инструменти и техники, а цялостна концепция и философия за успешен бизнес. Проектният мениджмънт е изключително актуална тема, тъй като проектното начало е от ключово значение за повишаване на ефективността, рентабилността и увеличаването на финансово - икономическата сигурност на всяка фирма, както и за постигане на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна и диверсифицирана икономика. 

В съвременните условия на глобализация и бурно развитие на технологиите, проектите от всякакъв вид и област са комплексни и въздействат все повече на околната среда и помежду си. Управлението на проекти изисква ефективно планиране, организиране, ръководство и контрол, постоянна комуникация и гъвкавост. 

БГ БС прилага системен подход и високо качество на изпълнение  във всяка дейност, етап и фаза на проекта; съгласуваност на действията във всяка фаза от внедряването; ефективна комуникация  и проактивно управление на рисковете и промените по време на целия жизнен цикъл на проекта. 

БГ БС предоставя широк кръг от услуги, свързани с управлението на проекти:
  • Планиране, разработване и изпълнение на проекти
  • Разработване на процедури;
  • Разработване на задания и технически спецификации
  • Подготовка на тръжна документация за участия в поръчки, според процедурите на Европейския съюз и на Закона за обществените поръчки
  • Провеждане и оценка на търгове
  • Разработване на бизнес-планове
  • Подготовка за сертифициране в областта на информационните технологии

Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com