БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

Системи за сигурност

ИТ-решения-и-системи-за-сигурност-от-БГБС

Създаването и развитието на корпоративната ИТ инфраструктура изисква предварителен анализ на бизнес процесите и информационните потоци на всяка организация, планиране и формиране на единна концепция и стратегия. БГ БС осъществява системен подход при предлагане на решения и услуги като решенията, които разработваме и внедряваме обхващат цялостната  инфраструктура или отделни нейни звена.
БГ БС предлага пълна гама от решения и услуги, чрез които да се повиши цялостната защита и сигурност на информационната инфраструктура и системи на клиента, както и на корпоративните данни и секретна информация. Екипът ни от опитни специалисти проектира и изгражда решения за информационна сигурност според конкретните нужди и изисквания на всеки клиент. Анализирайки съответните рискове и потенциални заплахи  за информационните системи и инфраструктура, имплементираме подходящите технологии за ефективно намаляване на рисковете и постигане на максимална защита и възвръщаемост на инвестициите.

Консултантски услуги:

 • Изготвяне на стандарти, политики и процедури за сигурност
 • Провеждане на одити по информационна сигурност
 • Провеждане на Security Awareness обучения
 • Penetration Testing & Vulnerability Management (SaaS)
 • Други

Инфраструктурни решения:

 • Software as a Service на различни решения за информационна сигурност
 • Решения за мрежова сигурност
 • Решения за сигурност на крайните точки
 • Mail, Web и Database Security
 • Mobile Device Management
 • Други


Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com