БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

Внедряване на SAP

Съчетано с бързината на внедряване, гъвкавостта и ценово-ефективния модел, който БГ БС предлага, SAP системите стават достъпни дори и за по-малки фирми, които се развиват с бързи темпове и имат амбицията да внедрят SAP, за да оптимизират в максимална степен своите бизнес процеси и оперативни дейности в краткосрочен и дългосрочен план.
Етапите, по които работим при внедряване на SAP са:

ЕТАП 1 - Подготовка на проекта – Уточнения на проекта от страна на БГ БС и клиента / начин на комуникация, документация, формуляри, права и задължения на всички участници в проекта/.

 • Организация на проекта и стандарти
 • Планиране
 • Планиране на техническите изисквания
 • Мениджърска среща за стартиране на проекта

ЕТАП 2 - Изграждане на Концепцията по внедряване на SAP/ Blueprint /. - Изготвя се детайлно задание и се описват всички организационни единици, основни данни и бизнес процеси във фирмата, в която ще се имплементира системата. От изключителна важност е изборът на Business Process Owner (лицето, познаващо най добре съответните бизнес процеси на клиента),  с цел консултантите да се запознаят с детайлите по процесите и да ги преработят през призмата на SAP системата. Клиентът трябва да се запознае с най-добрите практики в неговия бранш, реализирани в системата, да почерпи опит от тях и да организира процесите си, спазвайки техните принципи.

 • Изисквания на клиента
 • Въпросници и модели
 • Инсталиране на системата
 • Мениджърски преглед на Business Blueprint

ЕТАП 3 - Реализация –  на база на подготвената и приета Концепция по внедряване на SAP се настройват продуктивната и тестовата системи. Провеждат се тестове по приемане на всички бизнес процеси, описани в Концепцията. На този етап клиентът вижда собствените си бизнес процеси в системата, настроени и работещи с тестови данни.

 • Baseline конфигурация
 • Одобрение на бизнес сценария (първи “интеграционен тест”)
 • Финална конфигурация
 • Разработване на интегрирани и документирани решения
 • Дизайн, разработка и тестване на интерфейси, отчети и конверсии

ЕТАП 4 - Финална подготовка за стартиране на системата – провеждат се обученията на крайните потребители със специално изготвени ръководства на процесите, в които конкретния потребител ще работи. Много важен момент е подготовката на основните данни с цел избягване на дублиране на информация или грешни данни, които да се пренесат от старата в новата система.

 • План за продуктивно използване
 • Обучение на всички потребители
 • Интеграция, тестване на обема
 • Създаване на help desk

ЕТАП 5 - Продуктивен старт – Това е етапа, когато клиентът стартира паралелна работа в новата и в старата системи. Ролята на консултанта е много важна за решаване на възникнали проблеми или грешки.

Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com