БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

Бизнес консултиране


Бизнес-консултиране-от-БГБС

Анализът и стратегическото планиране са базата за успешно изпълнение на всеки проект. 
БГ БС  предлага индивидуален подход при проучване и събиране на обобщена информация, бизнес анализи и разработката на бизнес план. Прилагаме съвременни подходи, методи и техники за изготвяне на цялостни консултантски проекти, дефиниращи дългосрочна стратегия за развитие и растеж.Също така предлагаме и реинженеринг на основни бизнес процеси. БГ БС се фокусира върху подобряване на нивото на обслужване на предоставяните услуги и разширяване на клиентската база. Съдействаме при структуриране и преструктуриране на различните бизнес дейности, извършваме наблюдение и контрол върху цялостната реализация на отделни проекти.

БГ БС предлага индивидуални консултации според специфичните нужди на клиента. Това, което ни отличава, е, че сме гъвкави и ориентирани към резултатите. При предоставяне на консултантски услуги , нашият фокус е върху измеримите предимства за нашите клиенти и прозрачното развитие на всеки проект.

Във фирмата работят консултанти със задълбочени експертни знания в различни области, с богат практически опит и аналитични умения. Предоставяме подходящи идеи за анализ и решаване на различни проблеми, изготвяне на бизнес стратегии, цялостни проектни решения, оптимизиране на бизнес процеси.

Силни страни на нашите консултанти са:

  • Богат практически опит и задълбочени експертни знания в различни области
  • Професионализъм и коректност
  • Аналитично мислене и иновативност
  • Индивидуален подход за всяко решение
  • Оптимални и качествени решения
  • Гъвкавост и бърза реакция 

Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com