БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

SAP Success Factors Human Capital Management


SAP SuccessFactors Human Capital Management представлява единна система за управление на персонала от наемането до пенсионирането на служителя. Това е съвременно „облачно“ решение, което обединява цялата информация за Вашия човешки капитал, и я прави достъпна от всяка локация в рамките на организацията. С помощта на получената от системата точна и навременна информация за ресурса от служители можете да увеличите гъвкавостта на Вашия бизнес и да намалите времето и разходите за реакция.

SAP SuccessFactors Human Capital Management е много повече от статистическа програма – това е система за откриване, управление и развитие на способностите на Вашите служители, която Ви съдейства при подбора и запазването на най-добрите кадри и повишава резултатите в организацията.

Как SAP SuccessFactors Human Capital Management помага на Вашия бизнес да расте?

 • Единна база с информация за разполагаемия човешки ресурс;
 • Данни за производителността, оценки от ръководители;
 • Улеснява подбора на кадри, мотивацията и задържането на качествения ресурс;
 • Позволява планиране на отпуски, обучения и други мероприятия без да се губят способности и капацитет;
 • Справки в удобен за Вас формат се генерират за секунди;
 • Достъп до всичко това навсякъде и по всяко време и като следствие;
 • По-гъвкаво управление на персонала – възможност за оценка, планиране и пренасочване на ресурса според приоритетите на компанията;
 • Намалени административни разходи и такива за придобиване на софтуер и хардуер;
 • Крайният резултат е повишени способности на организацията и по-висока стратегическа гъвкавост при по-нисък разход;

SuccessFactors се използва от над 3600 компании с повече от 12 милиона потребителя в близо 180 страни, и е класиран като най-достъпната за интегриране Software-as-a-Service услуга в света в областта на човешките ресурси;

Използваната архитектура позволява на системата да се използва дори при непрекъсната промяна в размера на организацията, без да губи своите способности или да се превръща в административна тежест. Тъй като SuccessFactors е SaaS решение - Вие ще получавате безплатни обновления 4 пъти годишно, при това без да се налага да правите промени или прекъсвания в организационните HR процеси.

SuccessFactors HCM Suite includes:

Employee Central/Core HR

Специализирано решение за интегриране управлението на персонала с бизнес процесите в съвременната динамична среда. С помощта на предлаганите единна база данни с информация за служителите, мощни аналитични инструменти, интеграция с ERP и възможности за социално сътрудничество, ще можете да вземате по-добри решения за управление на човешкия ресурс и да получавате по-високи резултати за по-кратко време.

Recruiting

Решение, което превръща наемането на служители в дългосрочна стратегия по придобиване и управление на таланти. Позволява изграждането на брандиран кариерен портал, подпомага по-бързото навлизане на новите служители в работата, създава статистическа информация за успехите на стратегията.

Onboarding

С помощта на лесен за управление и следене процес за въвеждане на новите служители, SuccessFactors Onboarding концентрира усилията на HR екипа върху тяхното асоцииране, обучението и развитието на способностите им. Това значително намалява времето от постъпване до достигане на оптимална продуктивност, и спомага за задържането на най-способните в организацията.

Performance and Goals

Използва се създаване на лични кариерни стратегии и цели за всеки служител. Позволява на всеки потребител да следи успехите си в реално време, както и да дава и получава обратна връзка.

Compensation

Създайте стратегия за заплащане, обвързана с резултатите, и увеличете производителността на служителите си. С помощта на SuccessFactors Compensation можете да изградите цялостна, прозрачна система за заплащане, да получите информация как тя влияе на резултатите на организацията, дали средствата от бюджета се разходват правилно и отчетимо.

Succession & Development

Дава на организацията Ви възможност да открие и предвиди липсите на необходими кадри, както и да изработи мерките, с които да попълни тези липси. Съдейства за откриването и ранжирането на съществуващите способности на кадрите, идентифицирането неутрализирането на липси и създаването на план за развитие на необходимите на фирмата умения в стратегически порядък.

Learning

Този компонент помага за създаването на стратегическа програма за обучение на кадрите. Като комбинира формални, неформални и социални техники с иновативно управление на учебното съдържание, статистически инструменти и мобилен достъп, системата съдейства за изграждането на достъпни обучения. Като съдейства Вашият персонал да получи необходимите способности, SuccessFactors спомага за постигането на бизнес резултати в дългосрочен план.

Workforce Planning

Искате ли да видите резултатите от кадровата си политика преди да я приложите? Имате стратегически цели, които изискват промени в квалификацията на служителите? Планирайте бъдещите нужди на организацията и моделирайте промените и обученията, за да видите финансовите резултати от тях в реално време.

Workforce Analytics

Предлага поглед върху съществуващите способности на персонала, за да Ви помогне да планирате бъдещите промени. Workforce Analytics ще Ви съдейства да разберете кои фактори влияят на капацитета на Вашата организация, да откриете измерими индикатори, чрез които да следите тяхното влияние, да планирате действия, с които да постигнете своите бизнес цели, да получите максимума от съществуващите способности на персонала.

SAP Jam

Представлява комбинация от служебна социална мрежа и система за управление на задачите. Целта на приложението е да подпомогне съвместната работа на физически разделени екипи и да обедини няколко системи в една. Дава на служителите Ви възможност да:

 • Добавят и споделят видео файлове, например обучения;
 • Създават и поддържата База от познания;
 • Споделят и си сътрудничат върху работни файлове;
 • Дават, обсъждат и приемат предложения;
 • Използват система за управление на задачите в рамките на екипи или цялото предприятие;
 • Изпращат и получават съобщения и коментари;
 • Търсят необходимата им информация в рамките на достъпните за тях данни;
 • Получават съобщения при обновления в споделените файлове и дискусии по имейл и дори на смартфона си.

Всеки служител получава индивидуални права за достъп, определени от назначените администратори.

С помощта на SAP Jam фирмите пестят време и средства, тъй като служителите им могат да си сътрудничат и управляват задачи дистанционно, независимо от растояния и часова разлика между локациите. Намалява се значително необходимостта от пътувания, конферентни разговори, съкращават се разходите за лицензи и услуги, а цялата информация се съхранява на едно място, в система с ограничен достъп.

Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com