БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

SAP ERP

SAP ERP е интегрирана система за управление на бизнеса, разработена от немската компания SAP SE. Тя обхваща всички процеси и отдели в една организация като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, човешки ресурси и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори.

Какви са ползите от SAP?

 • Осигуряване на интегрирано решение за управление на бизнеса;
 • Прилагане на най-добрите практики, заложени в софтуера;
 • Уеднаквяване на вътрешно-фирмени процедури и начини на работа, което спомага за подобряване на работната среда и обслужването на клиентите;
 • Избягване на дублирането и двойното въвеждане на информация;
 • Подобряване на управлението на складови наличности и активите на фирмата;
 • Подпомагане на развитието на компанията и повишаване на гъвкавостта й;
 • Увеличаване на приходите посредством възможността за генериране на разнородни анализи, които помагат за бърза и адекватна реакция на промените на пазарната среда;
 • Подобряване на сътрудничеството между отделите в компанията;
 • Единна база данни;
 • Функционална всеобхватност;
 • Максимална гъвкавост като възможност за реакция на промени;
 • Пълна и незабавна използваемост на всички данни;
 • Пълна информационна свързаност на всички потребители.

SAP ERP системaтa позволява на компаниите и организациите да организират ефективно управление на бизнес процесите, да осигурят прозрачно обработване на финансовите данни, да управляват производствените процеси, заявките, плащанията, както и всички други дейности в предприятието. SAP ERP позволява на мениджърите да споделят интегрирана информация за предприятието и така те могат да вземат по-добри решения на базата на по-пълна и по-точна информация за фирмата.

SAP продуктите се състоят от отделни приложения, които се предлагат под формата на пакети. Всяко приложение се фокусира върху определена област и осигурява функции за обслужването на тази област.

Приложенията са базирани на технологичната платформа SAP NetWeaver или иновативната in-memory платформа SAP HANA.

SAP предлага различни решения базирани върху ERP, за да помогне на компаниите да управляват растежа си. Тези решения осигуряват функционалността, която се изисква, за да се увеличи оперативната ефективност, да се повиши нивото на клиентско обслужване, да се даде тласък на иновациите в рамките на интегрирана система.

SAP Business Suite е пакетът на SAP с най-широка функционалност и е подходящ за големи предприятия. Основните характеристики и решения на SAP ERP са подобрени и разширени чрез следните приложения в SAP Business Suite: SAP CRM, SAP PLM, SAP SCM, SAP SRM

SAP Business All-in-One е пакетът на SAP, предназначен за малки и средни предприятия, които изискват по-бързо внедряване и по-ниска обща цена на притежание. За разлика от SAP Business Suite, пакетът се откроява с предварително зададени конфигурации, базирани на най-добри практики (специфични за дадена индустрия или държава), които ускоряват процеса на имплементация.

Функционалността на SAP Business All-in-One е цялостна и включва приложения за планиране на ресурсите на предприятието, управление на взаимоотношенията с клиенти, управление на взаимоотношенията с доставчици, и бизнес интелигентност. Във всеки един момент, клиентите могат да разширят решението с допълнителна функционалност.

Екипът на БГ БС ще ви консултира относно най-подходящото решение за нуждите на Вашия бизнес. Можете да отправите запитването си ТУК.


Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com