БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

SAP CRM

SAP CRM е система за управление на комуникацията с клиенти – цялостно решение за координацията на служителите от звената за маркетинг, продажби, обслужване и поддръжка в компанията, нейните ресурси и партньори в рамките на стратегията за взаимодействие с клиентите. Решението спомага за оптимизиране на бизнес процесите в предприятието, каналите за комуникация и тяхното управление, чрез предоставяне на актуална информация за клиента. Целта е повишаване качеството на обслужване и създаването на дълготрайни бизнес отношения.

Как SAP CRM помага на Вашия бизнес?

  • Повишава доходността след оптимизация на процесите на продажби, маркетинг и обслужване на клиенти;
  • Намалява разходите за продажби посредством по-бързо успешно затваряне на сделките;
  • Обвързва служителите и клиентите в рамките на пълен цикъл на взаимодействие;
  • Води до установяване на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Как се постига това?

  • Единна инфромационна среда – SAP CRM обединява цялата информация за съществуващи и потенциални клиенти, продуктите, услугите и цените на компанията;
  • Подбор на най-перспективните клиенти с помощта на информацията за предишни и бъдещи поръчки в профилите им;
  • Съхраняване, планиране, анализ, и управление на контактната информация – включително на историята на предишна комуникация;
  • Управление на продажбите – от момента на привличане на клиента до продажбата на продукти;
  • Управление на обслужването по време на и след продажбата;
  • Анализи и прогнози - SAP CRM позволява Ви да работите с цялата събрана информация както за клиентите, така и за Вашата организация.

Компоненти

SAP CRM Marketing – автоматизира планирането на маркетинговите дейности, изпълнението на кампаниите и измерва ефективността им, помага при управлението на контактите и сегментирането на клиентите.

SAP CRM Sales е инструмент за управление на процеса по продажби. Използва се за планиране и прогнозиране на продажбите, водене на процеса и мониторинг през целия процес на комуникация с клиента. Служи за управление на ключови клиенти, контакти, задания, потенциални сделки, ценообразуване, поръчки, договори, комисионни и разходи по проджабите на регионално и глобално ниво.

SAP CRM Services се използва през целия процес на обслужване на клиента – от първия отговор на запитване до потвърждението и издаването на фактура за договора. Позволява създаването на оферти и тяхната обработка, създаването на заявките и възлагането им на определени служители, управление на гаранциите и вземанията, логистиката и разходите.

Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com