БГБС-лого

A PARTNER YOU CAN COUNT ON

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


КАКВО Е ERP?

ERP е абревиатура означаваща Enterprise Resource Planning (планиране на ресурсите на предприятието). Това са софтуерни системи за управление на бизнеса, които следят и управляват всеки един процес в дадена фирма, правейки анализи на база на всички документи, които се издават в нея.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ SAP ERP, А НЕ ДРУГО ERP РЕШЕНИЕ?

 • SAP е лидерът сред ERP системите и разполага с решения и функционалност, които покриват нуждите на почти всяка компания
 • SAP е най-безопасният избор с доказано надеждни решения, които свеждат до минимум риска от неуспешно внедряване
 • SAP има много ‘Най-добри практики’ поради дългото присъствие на ERP пазара
 • SAP има добре развита глобална партньорска инфраструктура
 • SAP ще ви даде по- бърз ROI (възвръщаемост на инвестициите) и намаляване на фирмените разходи TCO ( Total Cost of ownership)
 • SAP – малка технологична стъпка напред, голяма крачка към успешния бизнес!

КАКВИ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ SAP?
 • Осигуряване на интегрирано решение за управление на бизнеса
 • Прилагане на най-добрите практики, заложени в софтуера
 • Уеднаквяване на вътрешно-фирмени процедури и начини на работа, което спомага за подобряване на работната среда и обслужването на клиентите
 • Избягване на дублирането и двойното въвеждане на информация
 • Подобряване на управлението на складови наличности и активите на фирмата
 • Подпомагане на развитието на компанията и повишаване на гъвкавостта й
 • Увеличаване на приходите  посредством възможността за генериране на разнородни анализи, които помагат за бърза и адекватна реакция на промените на пазарната среда
 • Подобряване на сътрудничеството между отделите в компанията

КАКВО Е SAP ERP?

SAP е интегрирана система за управление на бизнеса, разработена от немската компания SAP SE. Тя обхваща всички процеси и отдели в една организация като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, човешки ресурси и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори.


КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА SAP ИМПЛЕМЕНТАЦИЯТА?

Екипът на БГ БС внедрява SAP в изключително кратки срокове за около 2-4 месеца, в зависимост от големината на проекта и приоритетите на клиента. За целта използваме най-новите методологии за внедряване и управление на SAP проекти, които значително ускоряват процеса на внедряване.

КАКВИ СА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ БГ БС SAP УСЛУГИ?

Нашето портфолио на SAP услуги включва проучване и анализ на специфичните бизнес нужди на всеки клиент, консултиране, системна интеграция, внедряване и поддръжка чрез използване на успешна SAP методология. Чрез свързване и интегриране на съществуващи и нови процеси, използващи базови SAP решения, БГ БС може бързо да създаде силно интегрирана оперативна среда, която ще доведе до по-голяма ефективност и ползи за производителността чрез осигуряване на един общ пакет данни и отчет в цялото предприятие. Нашата дейност изисква уникална комбинация от знания в различни направления, с които работим, бърза и адекватна ориентация в сложния бизнес климат, за да се постигне своевременно системен, целенасочен подход към желаните резултати.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ УСЛУГИТЕ НА БГ БС?

БГ БС доставя портфолио от бизнес решения, проектирани да отговарят на Вашите специфични бизнес нужди.

Компанията разполага с отличен екип от професионалисти с доказан опит в управлението на бизнес консултации, разработване на софтуер и внедряване на SAP и управление на проекти.

Съсредоточаване върху дългосрочните взаимоотношения с нашите клиенти. Ние ще работим с Вас в изпълнение на решение, което е точно за Вашия бизнес и предоставя всякаква постоянна подкрепа, поддръжка или система за оптимизация , които могат да се изискват.

Обслужване 24x7 на нашите клиенти.

За нас

Запитване за SAP

Внедряване на SAP, Поддръжка на SAP или Обучения на SAP

Направи запитване

Social Facebook Social Linkedin Social Googleplus Social Twitter

БГБС-златен-партньор-на-САП

Контакти

 
Тел.: 02 904 23 36
E-mail: info@bgbs.bg, sales@bgbs.bg 
 
Oфис - София:  
бул. Цариградско шосе 147, ет. 6
 
Oфис - Варна: 
бул. Генерал Колев113, ет. 6, офис 6.6
 
Офис - Виена, Австрия:
Wiedner Hauptstrasse 72-74
Ecke - Lambrechtgasse 1, ет.2
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Варшава, Полша:
Al. Niepodległości 124 lok. 15, 02-577
Тел.: + 359 879 055 777
 
Oфис - Дубай, ОАЕ: 
Office No. 1807-11, Concord Tower, 
Dubai Media City, P.O. Box: 392747
Тел.: 00971 (4) 559 7100
E-mail: info@bgbsmena.com